Friluftsmåleri av Per Ekström

Per Ekström var och förblev solnedgångsstämningarnas märklige, på en gång realistiske och mystiske poet.

Per Ekström vistades nära 15 år i Frankrike mestadels i Paris dess utkanter Marly Le Roi, Chantilly, Saint-Ouen och i Boulognerskogen samt i Neuilly.

I Paris vidareutvecklade han sitt motljusmåleri från tiden i Carolles 1882-1887 som resulterade i de översvämningsbilder från Saint Germain, Le Pecq och Maisons-Laffitte som senare gav honom första klassens guldmedalj på världsutställningen i Paris 1889.

”Per Ekström är en Baudelaire, som utbytt pännan mot pänslen och  – palettknifven. Han ger aldrig en bild af värkligheten – han ger denna själf med hela dens imponerande totalvärkan med dens rika stämning, sådan den just i ögonblicket ter sig, dens fina nyanser, icke besrkifvande, men smältande samman med naturens suggestiva stämningsmakt. Han ger naturens realistiska hvardaglighet i olösligt förbund med poesiens momentana andaktsuttryck. Det icke minst beundransvärda hos Per Ekström är hans färgsinne. Detta är hos honom af instinktif art, af naturen känsligt som en ganglie, genom uppfostran än mera harmoniskt utveckladt och poetiskt uttrycksrikt. Hans palett har flere färger än den solstrålebrytande prisman, ty den har den svaga aningens och den flyktiga stämningens luftiga toner. Ekströms konst finner eko i det djupaste i människonaturen, den skapar stämningens rytmiska dallring i vår själ.
Detta är det största i hans konst : den väcker drömmarna i oss till lif, den lär oss förståelsen af oss själfva genom naturen. Och hvilken konst är större än den, som talar från själ till själ. `Solens färgskald´är äfven den färglösa ödslighetens store stämningsdiktare.

John Hertz, ur Varia 1900.

MER FRÅN UTSTÄLLNINGEN

Friluftsmåleri av Per Ekström

Ölands störste konstnär. Ingår i vår permanenta utställning.

Läs mer